Trang chủ » ĐƠN HÀNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – SẢN XUẤT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

ĐƠN HÀNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – SẢN XUẤT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

  • bởi
  • Địa chỉ làm việc: Hokkaidou
  • Số lượng phỏng vấn: 20 người
  • Số lượng tuyển dụng: 15 người
  • Năng lực tiếng Nhật: Từ N4 trở lên
  • Lương cơ bản: 177943 yên
  • Liên hệ đăng ký tại: NCHR.JSC hoặc hotline: 0931 98 98 97

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *