LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Tổng Giám đốc – Người Đại diện theo Pháp luật của NCHR
Huỳnh Lưu Ngọc Hà

VỀ CHÚNG TÔI

NCHR

Thành lập vào năm 2017 có trụ sở tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Điều Dưỡng Chăm Sóc (tên viết tắt là NCHR.JSC) được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 59/LĐTBXH-GP ngày 18/09/2023, Được đổi từ Giấy phép số 1080/LĐTBXH-GP cấp ngày 11/01/2019 theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11.

Công ty NCHR.JSC luôn hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, phát triển các kỹ năng và trình độ tiếng Nhật đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, nhằm góp phần tạo nên nguồn thu nhập cao cho người lao động khi làm việc tại nước ngoài; Công ty có đại điện và luôn phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản để sẵn sàng hỗ trợ, giải quyết những vấn đề vướng mắc cho người lao động tại nước ngoài.

SƠ ĐỒ BỘ MÁY CÔNG TY

CÁC GIẤY PHÉP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC

Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực Điều dưỡng chăm sóc có mã số doanh nghiệp 0401864367.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của NCHR

Được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 59/LĐTBXH-GP ngày 18/09/2023, Được đổi từ Giấy phép số 1080/LĐTBXH-GP cấp ngày 11/01/2019 theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11.

Ngày 16/5/2019, NCHR được Cục Quản lý lao động ngoài nước chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện đưa thực tập sinh sang sang thực tập tại Nhật Bản.

Chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện đưa thực tập sinh sang sang thực tập tại Nhật Bản

Ngày 8/01/2020, NCHR được Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý để Công ty phái cử lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.

NCHR được Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý để Công ty phái cử lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

Ngày 22/3/2022, NCHR được Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý để Công ty đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản.

NCHR được Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý để Công ty đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản

NHÂN SỰ CÔNG TY