Trang chủ » Liên hệ

Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Điều Dưỡng Chăm Sóc

– Trụ sở chính: 02 Nguyễn Xuân Khoát, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

   Cơ sở Đào tạo: 30-32 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

– Hotline: 0236 3817 728 – 0931 98 98 97 

– Email: nursingcarehuman@gmail.com