Trang chủ » ĐƠN HÀNG THỰC TẬP SINH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG – ĐÃ TUYỂN ĐỦ

ĐƠN HÀNG THỰC TẬP SINH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG – ĐÃ TUYỂN ĐỦ

  • bởi
  • Địa chỉ làm việc: Ishikawa
  • Số lượng phỏng vấn: 4 người
  • Số lượng tuyển dụng: 2 người
  • Năng lực tiếng Nhật: Từ N4 trở lên
  • Lương cơ bản: 223,300 yên
  • Ngày chốt form: 10/06/2022
  • Liên hệ đăng ký tại: NCHR.JSC hoặc hotline: 0931 98 98 97

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *